Ik ben zorgverlener

TRIGGER app

Vanaf 15 november 2015 start de TRIGGER studie, een onderzoek naar een nieuw ontwikkelde smartphone app.

Zelfmanagement is de hoeksteen van de diabetesbehandeling. Tijdens de reguliere controle visites wordt de patiënt hierin gesteund. Om ook het zelfmanagement buiten die ene afspraak in drie maannden te stimuleren hebben wij een app ontwikkeld.

Via deze app ontvangt de gebruiker op willekeurige tijdstippen overdag zelfzorgberichtjes. Deze berichten gaan over:

  • voeding
  • bewegingen
  • het voorkomen van hypo's
  • glucoseregulatie.
Berichtjes op maat

Deelnemers aan de studie bepalen zelf grotendeels over welke onderwerpen en hoe vaak ze berichtjes ontvangen. Daarnaast kunnen zij kiezen of ze na zes maanden nog eens drie maanden door willen gaan, of met de app willen stoppen.

Inclusie

Deze studie is geschikt voor mensen:

  • gebruiken ten minste drie maanden insuline
  • tussen de 40-70 jaar
  • met type 2 diabetes
  • HbA1c is 53 mmol/mol of hoger
Randomisatie

Er zijn twee studiearmen:

  • Standaard diabeteszorg
  • Standaard diabeteszorg met daarnaast zelfzorgberichtjes via de app
De loting (randomisatie) voor de ene of de andere groep vindt per patiënt plaats. U belt / faxt hiervoor naar Anne-Meike Boels.
2015/11/17