Home >  Over ons

Over ons

Anne Meike Boels

Anne Meike (Leiden, 1990) heeft in 2015 haar artsenbul behaald aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens haar wetenschappelijke stage in het laatste jaar van geneeskunde, een onderzoek naar individuele streefwaarden bij type 2 diabetes mellitus, werd haar interesse voor wetenschappelijk onderzoek aangewakkerd. In maart 2015 is zij gestart met haar promotieonderzoek onder de supervisie van Guy Rutten en Rimke Vos. Een onderdeel van deze promotie is een gerandomiseerd onderzoek naar een smartphone app voor mensen met type 2 diabetes mellitus. Deze app beoogt het zelfmanagement bij insuline gebruikende mensen te triggeren, vandaar de naam ‘TRIGGER studie’.

T: 088 75 681 56   

A: UMC Utrecht, div. Julius Centrum | Huispost Str. 6.131 | Postbus 85500 | 3508 GA Utrecht

Rimke Vos

Rimke Vos behaalde in 2005 cum laude haar master ‘Public Health’ in Maastricht. In april 2006 begon zij met haar promotieonderzoek in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Voor haar onderzoek, over een multidisciplinaire behandeling van kinderen met overgewicht, werkte zij samen met de afdeling Kindergeneeskunde en de afdeling Endocrinologie & Metabolisme van verschillende ziekenhuizen. Na haar promotie werkte zij als postdoconderzoeker bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het VU Medisch Centrum in Amsterdam en de afdeling Medische Besliskunde in het LUMC in Leiden. Daarnaa heeft zij als onderzoekscoördinator in het Haga Ziekenhuis gewerkt. Sinds 2013 werkt zij als ‘assistent professor’ bij het Julius Centrum in Utrecht.

Guy Rutten

Guy Rutten is hoogleraar Diabetes in de Eerste Lijn in het Julius Centrum in Utrecht. Zijn onderzoek focust zich op diabetes en hart- en vaatziekten en op diabetes in de eerste lijn. Hij is (co)auteur van meer dan 125 wetenschappelijke artikelen in (inter)nationale medisch wetenschappelijke tijdschriften en heeft verscheidene boeken over diabetes geschreven. Daarnaast heeft hij tien grote onderzoeken naar type 2 diabetes in de eerste lijn begeleid. Verder is hij voorzitter van de Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG) en van de ‘Eerste Lijn Studie Groep’ van de Europese diabetesvereniging. Van 1982 tot 2015 heeft hij twee dagen per week als huisarts gewerkt in een groepspraktijk. Na zijn promotie in 1989 werd hij parttime hoofd van Afdeling Richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

2015/11/17